ἐρῶσι

ἐρῶσι
ἐράω 1
love
pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic)
ἐράω 1
love
pres subj act 3rd pl (attic epic ionic)
ἐράω 1
love
pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic)
ἐράω 2
pour forth
pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic)
ἐράω 2
pour forth
pres subj act 3rd pl (attic epic ionic)
ἐράω 2
pour forth
pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic)
ἐρέω
love
pres subj act 3rd pl (attic epic doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Ἔρωσι — ἔρως love masc dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἔρωσι — ἔρως love dat pl ἔρως love masc dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐρῶσ' — ἐρῶσα , ἐράω 1 love pres part act fem nom/voc sg (attic epic doric ionic) ἐρῶσι , ἐράω 1 love pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐρῶσι , ἐράω 1 love pres subj act 3rd pl (attic epic ionic) ἐρῶσι , ἐράω 1 love pres ind act 3rd …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φιλοπλουτία — ἡ, Α [φιλόπλουτος] η αγάπη για τον πλούτο («ὅσα τοῑς ἐρῶσι χρημάτων ὑπὸ τῆς φιλοπλουτίας ἐπιφύεται δεινά», Ιωάνν. Χρυσ.) …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”